اطلاعیه های اخیر

  • تعيين سطح.

    تعيين سطح و مشاوره رايگان براي تمامي دوره هاي آموزشي زبان

  • دوره IELTS

    برگزاري دوره هاي آمادگي آزمون IELTS

  • دوره مکالمه

    شروع دوره هاي مکالمه ي بزرگسالان ويژه ي شاغلين

3