p1.jpg

p1.jpg

ادامه مطلب »

p1.jpg

p1.jpg

ادامه مطلب »

دوره ي کودکان

همگان مي دانند يادگيري هر مهارتي از کودکي نهادينه و ريشه اي است پس هر انساني استعداد يادگيري را دارد فضاي شاد و پويا براي کودکان از مهمترين اصول آموزشي است . کتابهاي FAMILY & FRIENDS بر طبق استانداردهاي آکسفورد طراحي شده است و شامل بخشهاي مختلف و مصور براي ايجاد انگيزه در يادگيري است . در کليه مقاطع علاوه بر کتاب اصلي (STUDENT BOOK) کتاب کار در منزل (WORK BOOK) نيز کار مي شود ، همچنين براي پيدا کردن اشکالات دستور زبان و ساختن جملات صحيح کتابهاي گرامر نيز آموزش داده مي شود .

ادامه مطلب »

دوره ي IELTS

تلاش کرده ايم تا با در اختيار گذاشتن بهترين کتب آموزشي براي آزمون IELTS از اتلاف وقت جلوگيري کرده و حداکثر نيازهاي زبان آموزان را در قالب استانداردهاي آموزشي برآورده کنيم . ويژگيهاي اين دوره ي آموزشي : * پوشش دادن هر 4 مهارت اصلي * برگزاري آزمونهاي آزمايشي و اماده سازي زبان آموزان براي آزمون اصلي * آموزش نکات کليدي و توانايي به کار بردن آنها در آزمون اصلي

ادامه مطلب »

p1.jpg

p1.jpg

ادامه مطلب »
A good plan for today Is better than a great plan for tomorrow look backward with satisfaction and look forward with confidence

دیگر بخش های سایت

3