شرایط ثبت نام

1. ارائه یک قطعه عکس 4*3
2. ارائه یک برگ کپی کارت ملی
3. ارائه یک برگ کپی شناسنامه
4. تکمیل فرم ثبت نام موسسه
5. پرداخت شهریه آموزشی
6. حضور در زمان تعیین شده جهت تعیین سطح ( ویژه زبان آموزان )
7. امکان مشاوره تخصصی حضوری یا آنلاین ویژه فراگیران علوم کامپیوتر و حسابداری

قوانین و مقررات کلی ثبت نام

• حضور به موقع ومستمر در آموزشگاه مطابق برنامه تعیین شده و خروج از آن در ساعات مقرر.
• دوره آموزشي به صورت گروهی 5 نفر به بالا و خصوصی ( 1 تا 3 نفر ) و نیمه خصوصی ( 4 تا 5 نفر ) میباشد.
• در صورتي كه كارآموز عمدا يا در اثر سهل انگاري و يا به علت عدم توجه به دستورات مربي و مقررات كارگاهي وغيره ،‌خسارتي به اموال آموزشگاه وارد كند موظف است ظرف مدت حداكثر يك هفته نسبت به جبران آن اقدام نمايد

مرخصي بين ترم:

دانش آموزان عزيز مي توانند تا سه ماه (90 روز) بصورت متوالي در مرخصي بوده وهرزمان تا قبل از پايان اين مدت جهت ثبت نام خود بدون انجام تعيين سطح به واحد مراجعه نمايند اما درصورتيکه مرخصي بيشتر از مدت زمان اعلام شده باشد هيچ واحدي قادر به ثبت نام ايشان بدون انجام تعيين سطح مجدد نخواهد بود

قوانین مربوط به انصراف فراگیران:

استرداد شهریه به معناي پس دادن و يا برگرداندن شهريه دانشجوي ثبت نام شده مي باشد که تحت شرايط خاص و طبق قوانين مشخصي انجام مي گيرد لذا مجتمع برتر از معدود آموزشگاههايي مي باشد که درصورت احراز شرايط فوق بدون کسر هيچگونه مبلغي بعنوان جريمه ، کل شهريه را مسترد مي نمايد.
• در صورت انصراف کارآموز از شرکت در دوره آموزشی تا 2 هفته قبل ازشروع ترم کل شهریه مسترد میگردد.
• انصراف اگر یک هفته قبل ازشروع دوره باشد 30% از شهریه او کسر و الباقی مسترد میگردد.
• بعد از شروع ترم کل شهریه مصوب سازمان قابل استرداد نخواهد بود.
• از تاريخ تنظيم اين قرارداد و شروع دوره آموزشي به بعد در صورتي كه كارآموز به هر علت از شركت در كلاس ها منصرف و يا به هر دليلي ، توانايي و امكان شركت در كلاس ها را از دست بدهد ،‌ هيچ وجهي از شهريه به كارآموز مسترد نخواهد شد

نکته: ارائه اصل قبض رسيد ثبت نام جهت انجام امور مربوط به استرداد الزامي است.

شرایط خاص ویژه فراگیران دوره های فنی و حرفه ای:

• واریز مبلغ 120,000 ریال بابت هزینه هر آزمون و مبلغ 30,000 ریال بابت صدور گواهینامه دولتی به حساب تعیین شده از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور، طبق ظوابط پس از طی دوره آموزشی جهت شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای