آموزش کامپیوتر کودکان ونوجوانان 6 تا 15 سال براساس استاندارد بین المللی ( e-kids)

آموزش رایانه اگر از سنین کودکی به درستی صورت پذیرد سبب میشود تا فرد بتواند از تمام ظرفیت های کامپیوتر در کار وزندگی بهره بگیرد. کودک در این دوره به صورت پیش نیاز با مفاهیم کامپیوتر آشنا شده کار در محیط ویندوز را می آموزد سپس با صفحات گسترده و واژه پرداز آشنا می شود.نقاشی از محیط سرگرمی های کودک محسوب می شود.لذا با نرم افزار های نقاشی در این دوره نیز آشنا می شود.درک و آشنایی با محیط وب و خدمات اینترنتی و نیز آشنایی با پست الکترونیکی ،فضایی رابرای کمک به کودک فراهم می کند تا با درک عمیقتری وارد دنیای الکترونیکی شود.
e-kids 1

مبانی فن آوری اطلاعات

Windows 7

مایکروسافت Paint

شهریه :

85000 تومان

e-kids 2

واژه پرداز Word

Internet

Power point

صفحه گسترده Excel

شهریه :

85000   تومان10% تخفیف ویژه زبان آموزان برتر

 

 10% تخفیف ویژه خانواده های محترم نیرو های مسلح